Liên hệ cảnh giác dược

Số điện thoại: +84 28 38220 999
Email: info@egis.vn

DS. Ngô Thị Dung

Người phụ trách về Cảnh giác dược (NRPP)

Văn phòng đại diện EGIS Pharmaceuticals PLC tại Việt Nam

Phòng 1326, tầng 13, Tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Hotline (NRPP) 24/7: +84 9 674 11 151
Email: ngothi.dung@egis.vn

 

DS. Mai Anh Thư

Phó phụ trách về Cảnh giác dược (Deputy NRPP)

Văn phòng đại diện EGIS Pharmaceuticals PLC tại Việt Nam

Phòng 1101, tầng 11, tòa nhà Mê Linh Point, 2 Ngô Đức kế, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hotline (Deputy NRPP) 24/7: +84 9 674 11 129
Email: maianh.thu@egis.vn